Nadzór, Ekspertyza, Ocena, Raport Środowiskowy

Nadzór, Ekspertyza, Ocena, Raport Środowiskowy

Praktyczna wiedza naszych ekspertów tylko dla Ciebie

Wycena w 24 godziny. Zadzwoń

Zaufali nam

Co mówią o nas nasi klienci

(…) Firma sprawdziła się jako Usługodawca wiarygodny, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny i jakościowy dostarczanych usług (…)

Krzysztof Pietras

Dyrektor Oddziału, Skanska S.A.

(…) Powierzone zadania zostały zrealizowane prawidłowo, terminowo i z należytą starannością. W związku z powyższym stwierdzamy, że firma (…) jest rzetelnym i wiarygodnym wykonawcą. Poziom świadczonych usług firmy pozwala na rekomendowanie jej jako solidnego partnera.

Michał Kozłowski

Prezes Zarządu, Bałtyk II Grupa Polenergia

(…) Praca została wykonana prawidłowo, terminowo i z należytą starannością. Chcielibyśmy potwierdzić duże zaangażowanie i profesjonalizm (…)

Arkadiusz Kukliński

Dyrektor Oddziału, BULiGL

(…) Z przyjemnością pragniemy polecić firmę (…) jako godnego zaufania partnera w realizowaniu procesu inwestycyjnego, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jest to rzetelny wykonawca specjalistycznych opracowań związanych z ochroną środowiska (…)

Piotr Watola

Kierownik Budowy, Trakcja PRKil S.A.


Z doświadczenia wiemy, jak przeprowadzić Twój plan przez etap projektu i wykonania z zachowaniem norm ochrony środowiska. Korzyści, jakie odniesiesz współpracując z nami, to ograniczenie ryzyka niepowodzenia inwestycji i zmniejszenie jej kosztów realizacji poprzez indywidualną optymalizację.

Świeże spojrzenie i doświadczenie

Kilka słów o naszej historii

Firma Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki sp.j. powstała w 2016 roku z połączenia dwóch podmiotów: Eco-Partner Piotr Rydzkowski i Pomarinus Andrzej Kośmicki w celu jeszcze sprawniejszej obsługi naszych klientów.

Wzrastająca ilość zagrożeń dla środowiska, rozrost biurokracji oraz troska społeczeństwa wymagają gruntownej wiedzy przyrodniczej przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. Nie każdy musi taką wiedzę posiadać. My zapewnimy Tobie bazę doświadczonych współpracowników z różnych dziedzin, a co za tym idzie szeroki wachlarz badań terenowych i analiz, w zależności od Twoich potrzeb. Gwarantujemy Ci profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz jego sumienne wykonanie do samego końca. Nasze doświadczenie pokazuje, że efektywna współpraca przyrodnika, inżyniera i urzędnika daje gwarancję wysokiej skuteczności rozwiązań, np. przy inwestycjach infrastrukturalnych. Nasza firma łączy ludzi pełnych pasji do wykonywanej pracy.

lat w branży

zadowolonych klientów

współpracujących ekspertów

zrealizowanych projektów

O nas

W czym możemy Ci pomóc

Przyrodnicy24 specjalizuje się w wykonywaniu opracowań przyrodniczych i środowiskowych oraz pomocy we wcielaniu ich zapisów w życie. Nasz zespół stałych współpracowników składa się z doświadczonych inżynierów ochrony środowiska oraz badaczy przyrody (naukowcy oraz praktycy) z wielu dziedzin, m.in.:

"ekspertyza-ornitologiczna
"herpetolog

herpetolog

Nadzór herpetologiczny jest niezbędny w czasie prowadzenia inwestycji zlokalizowanych w pobliżu……terenów podmokłych, które mogą być potencjalnym siedliskiem chronionych gatunków herpetofauny. Ekspert herpetolog prowadzi dzienne oraz wieczorne kontrole stanowisk, udziela praktycznych wskazówek dla zespołu wykonawcy w zakresie wykonania zabezpieczeń terenu inwestycji ograniczających śmiertelność płazów w czasie prowadzenia prac.

"lichenolog

lichenolog

Odpowiedzialny jest za zinwentaryzowanie oraz zabezpieczenie chronionych gatunków porostów……nadrzewnych w ramach planowanej wycinki drzew podczas realizacji inwestycji.

"chiropterolog

chiropterolog

Nadzór chiropterologiczny prowadzony jest dla inwestycji, w których planowana jest wycinka drzew……wyburzenia, remonty, termomodernizacje budynków. Inwestycjami mogącymi negatywnie wpływać na populacje nietoperzy są farmy wiatrowe, dlatego przed uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dla tego typu inwestycji monitoring chiropterologiczny jest niezbędny.

"entomolog

entomolog

Nadzór entomologiczny prowadzony jest najczęściej przed wycinką drzew lub jeśli wynika z zapisów……Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Jego celem jest zabezpieczenie lub przeniesienie osobników chronionych gatunków chrząszczy, np. pachnicy dębowej.

"botanik

botanik

Podczas realizacji projektów inwestycyjnych, w których planowana jest wycinka drzew……zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, jego rolą jest wskazanie stanowisk chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych oraz ich ochrona lub metaplantacja.

"ichtiolog

ichtiolog

Jest niezbędny podczas realizacji projektów inwestycyjnych, gdzie planowane są prace hydrotechniczne……odmulanie dna, budowy obiektów mostowych oraz wszędzie tam gdzie planowana jest ingerencja w środowisko wodne mogące być miejscem bytowania ryb.

"ornitolog

ornitolog

Nadzór ornitologiczny prowadzony jest dla rozmaitych inwestycji. Ptaki, są z jednej strony grupą……niemal w całości objętą ochroną, z drugiej strony powszechnie występującą w środowisku, często blisko człowieka, stąd wiele typów inwestycji może na nie negatywnie wpływać. Są to przede wszystkim projekty z branży energetycznej, wszędzie tam gdzie planowana jest ingerencja w środowisko wodne oraz w których planowana jest wycinka drzew, wyburzenia, remonty, termomodernizacje budynków.

"teriolog

teriolog

Sprawdza teren inwestycji pod kątem występowania ssaków (objętych ochroną oraz łownych) oraz proponuje……rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury oraz ograniczające wpływ prowadzonych prac na występujące w tym rejonie gatunki zwierząt.

"specjalista

specjalista GIS

Wspomaga wszystkich ekspertów przyrodników podczas analizy przestrzennej zakresu projektów…… oraz digitalizacji danych terenowych.

Nasze podejście

Co zyskasz na współpracy z nami

szybki i sprawny kontakt klientów z ekspertem przyrodnikiem

dostęp do bogatej bazy ekspertów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych na terenie Polski północnej

wysokiej jakości opracowania i dane terenowe dedykowane Twojemu projektowi w zadowalającej cenie

indywidualne wsparcie eksperta w rozwiazywaniu problemów w terenie

Oferujemy

R

przyrodniczy monitoring, ekspertyzy i inwentaryzacje do celów planistycznych, naukowych, ochroniarskich, przy ubieganiu się o dotacje

R

przyrodniczy nadzór nad realizacją projektów budowlanych, termomodernizacji, wycinki, instruktaż dla pracowników obsługi projektów budowlanych

R

przyrodniczy konsulting w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie rozwiązań ochrony środowiska i w celu uzyskania decyzji derogacyjnych dla gatunków chronionych

R

usługi dodatkowe, takie jak szkolenia dla pracowników budowlanych


Nasze realizacje

Co do tej pory zdziałaliśmy