Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:- Przyrodnicy24 Rydzkowski i
  Kośmicki Sp. J. ul. Żółkiewskiego 37/41 lok. 43 87-100 Toruń adres e-mail:
  biuro [at] przyrodnicy24.com; tel: 500-613-155
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z Art. 6, pkt 1, lit a, b, e
  oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  celu realizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
  Zamówienia Publicznego;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż
  instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:- do czasu zakończenia
  realizacji zadań określonych w zamówieniach publicznych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu;
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
  prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.