Nadzór, Ekspertyza, Ocena, Raport Środowiskowy

Potrzebujesz inwentaryzacji przyrodniczej na lądzie lub wodzie? Masz problem z uzyskaniem
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu jej wymogów?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Planujesz termomodernizację swojego domu lub inną inwestycję?

Sprawdź rekomendacje od naszych klientów.

Nie czekaj , aż uprzedzi Cię konkurencja. Skontaktuj się z nami.

"Skanska-logo"
"Transprojekt-logo"
BULiGL
Europrojekt Gdańsk S.A.
Polenergia
"Trakcja
"Trakcja
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
(…) Firma sprawdziła się jako Usługodawca wiarygodny, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny i jakościowy dostarczanych usług (…)
Krzysztof Pietras

Dyrektor Oddziału, Skanska S.A.

Firma (…) zrealizowała prace na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla (…) Morskiej Farmy Wiatrowej. Powierzone zadania zostały zrealizowane prawidłowo, terminowo i z należytą starannością. Firma (…) jest rzetelnym i wiarygodnym wykonawcą. Poziom świadczonych usług firmy pozwala na rekomendowanie jej jako solidnego partnera.
Michał Kozłowski

Prezes Zarządu, Bałtyk II Grupa Polenergia

Przedsiębiorca zrealizował aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej dla projektu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego. (…) Prace wykonywane były na bieżąco, z należytą starannością i zasadami sztuki. (…)
Marek Rytlewski

Prezes Zarządu, Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Firma zrealizowała prace na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla „Modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5m”.  Poziom świadczonych usług pozwala na rekomendowanie jako godnego zaufania partnera.
Tomasz Kołakowski

Prezes Zarządu, Europrojekt Gdańsk S.A.

(…) Praca została wykonana prawidłowo, terminowo i z należytą starannością. Chcielibyśmy potwierdzić duże zaangażowanie i profesjonalizm (…)
Arkadiusz Kukliński

Dyrektor Oddziału, BULiGL

Firma (…) pełniła nadzór przyrodniczy w czasie realizacji robót (..). Z przyjemnością pragniemy polecić firmę (…) jako godnego zaufania partnera w realizowaniu procesu inwestycyjnego, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jest to rzetelny wykonawca specjalistycznych opracowań związanych z ochroną środowiska (…)
Piotr Watola

Kierownik Budowy, Trakcja PRKil S.A.

Firma pełniła nadzór przyrodniczy podczas realizacji projektu pn. „Odtworzenie koryta rzeki Pierławka wraz z odbudową budowli piętrzących. (…) Jest to rzetelny wykonawca specjalistycznych opracowań związanych z ochroną środowiska, ponadto w ramach nadzoru przyrodniczego zespół udzielił porad (…).
Ewa Żurek

Dyrektor, PP-U Bimel Sp.z o.o.

Wykonywał (…) monitoring wpływu autostrady A1 na ptaki i ssaki poprzez określenie śmiertelności w wyniku kolizji (…) i monitoring przejść i przepustów dla zwierząt w ciągu autostrady (…) Z powyższych zadań wywiązał się rzetelnie i terminowo.
Sylwia Kuklińska

Prezes, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

Skanska-referencje
Skanska-referencje
Polenergia-referencje
Polenergia-referencje
BULiGL-referencje
BULiGL-referencje
Trakcja-referencje
Trakcja-referencje

Świeże spojrzenie i doświadczenie

Fakty mówią same za siebie

Nasza firma powstała w 2016 roku z połączenia dwóch podmiotów: Eco-Partner Piotr Rydzkowski i Pomarinus Andrzej Kośmicki w celu zwiększenia wygody naszych klientów.
Coraz gorsza jakość naszego środowiska oraz troska społeczeństwa, wymagają kompleksowej wiedzy przyrodniczej przy podejmowaniu decyzji. Nie każdy musi taką wiedzę posiadać. My zapewnimy Tobie bazę doświadczonych współpracowników z różnych dziedzin, a co za tym idzie szeroki wachlarz badań terenowych i analiz, w zależności od Twoich potrzeb. Gwarantujemy Ci profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz jego sumienne wykonanie do samego końca. Nasze doświadczenie pokazuje, że efektywna współpraca przyrodnika, inżyniera i urzędnika daje gwarancję wysokiej skuteczności rozwiązań, np. przy inwestycjach infrastrukturalnych. Nasza firma łączy ludzi pełnych pasji do wykonywanej pracy.

jesteśmy w branży od roku

% projektów naszych klientów dostaje pozytywne decyzje

współpracujących ekspertów

zrealizowanych projektów

O nas

W czym możemy Ci pomóc

Specjalizujemy się w wykonywaniu opracowań przyrodniczych i środowiskowych oraz pomocy we wcielaniu ich zapisów w życie.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści ochrony środowiska oraz przyrodnicy.

"ekspertyza-ornitologiczna
"herpetolog

herpetolog

jest niezbędny w czasie prowadzenia inwestycji zlokalizowanych w pobliżu terenów podmokłych. Ekspert herpetolog prowadzi kontrole stanowisk, udziela praktycznych wskazówek dla pracowników budowy w zakresie wykonania zabezpieczeń terenu inwestycji ograniczających śmiertelność płazów w czasie prowadzenia prac,
"lichenolog

lichenolog i mykolog

odpowiedzialny jest za zinwentaryzowanie oraz zabezpieczenie chronionych gatunków grzybów i porostów nadrzewnych w ramach wycinki drzew,
"chiropterolog

chiropterolog

wymagany jest dla inwestycji, w których planowana jest wycinka drzew, wyburzenia, remonty, termomodernizacje budynków,
"entomolog

entomolog

wymagany jest najczęściej przed wycinką starych drzew z tzw. próchnowiskiem,
"botanik

botanik

wymagany niemal przy każdym projekcie, zarówno inwestycyjnym, jak i ochroniarskim,

"ichtiolog

ichtiolog

jest niezbędny podczas realizacji projektów, gdzie planowana jest ingerencja w środowisko wodne mogące być miejscem bytowania ryb i minogów,
"ornitolog

ornitolog

niezbędny jest przede wszystkim przy projektach z branży energetycznej, hydrotechnicznej, przed wycinką drzew, wyburzeniami, termomodernizacją budynków,
"teriolog

teriolog

poza wykonaniem inwentaryzacji, proponuje rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury oraz ograniczające fragmentację środowiska,
"specjalista

specjalista GIS

wspomaga wszystkich ekspertów przyrodników podczas analizy przestrzennej zakresu projektów oraz digitalizacji danych terenowych.

Nasze podejście

Co zyskasz na współpracy z nami

Oferujemy dla Ciebie tyle czasu, ile potrzebujesz.

Przemyślane i rozsądne rozwiązania dostosowane do projektu.

Zyskaj pieniądze i czas dla siebie współpracując z profesjonalistami.

Zapewnimy Ci bezpieczeństwo i miłą atmosferę.

Oferujemy

R

przyrodniczy monitoring, ekspertyzy i inwentaryzacje do celów planistycznych, naukowych, ochroniarskich, przy ubieganiu się o dotacje

R

przyrodniczy nadzór nad realizacją projektów budowlanych, termomodernizacji, wycinki, instruktaż dla pracowników obsługi projektów budowlanych

R

przyrodniczy konsulting w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie rozwiązań ochrony środowiska i w celu uzyskania decyzji derogacyjnych dla gatunków chronionych

R

usługi dodatkowe, takie jak szkolenia dla pracowników budowlanych

Zrealizowane projekty środowiskowe

Sprawdź gdzie działamy.